Xem tất cả 11 kết quả

Xe chuyên dụng

XE TẢI KAMAZ GẮN CẨU - XE BỒN XĂNG DẦU - XE TƯỚI NƯỚC - XE CHUYÊN DỤNG

XE BỒN NHỒM XĂNG DẦU 6540 (8X4) 25M3

XE TẢI KAMAZ GẮN CẨU - XE BỒN XĂNG DẦU - XE TƯỚI NƯỚC - XE CHUYÊN DỤNG

xe bồn xăng dầu kamaz 3 chân 18 M3

XE TẢI KAMAZ GẮN CẨU - XE BỒN XĂNG DẦU - XE TƯỚI NƯỚC - XE CHUYÊN DỤNG

XE PHUN NƯỚC RỬA ĐƯỜNG VÀ CỨU HỎA KAMAZ 53229 (6X4), 13 M3 SẢN XUẤT 2021

XE TẢI KAMAZ GẮN CẨU - XE BỒN XĂNG DẦU - XE TƯỚI NƯỚC - XE CHUYÊN DỤNG

XE TẢI KAMAZ 4 CHÂN 6540 (8X4) GẮN CẨU HKTC HLC 7016L ( HÀN QUỐC ) 7 TẤN

XE TẢI KAMAZ GẮN CẨU - XE BỒN XĂNG DẦU - XE TƯỚI NƯỚC - XE CHUYÊN DỤNG

XE TẢI KAMAZ 53229 (6X4) GẮN CẨU HKTC 5 TẤN

XE TẢI KAMAZ GẮN CẨU - XE BỒN XĂNG DẦU - XE TƯỚI NƯỚC - XE CHUYÊN DỤNG

XE TẢI KAMAZ 53229 (6X4) GẮN CẨU KANGLIM KS1056 5 TẤN- HÀN QUỐC

XE TẢI KAMAZ GẮN CẨU - XE BỒN XĂNG DẦU - XE TƯỚI NƯỚC - XE CHUYÊN DỤNG

XE TẢI KAMAZ 6540 (8X4) GẮN CẨU SANY-PALFINGER 10 TẤN

XE TẢI KAMAZ GẮN CẨU - XE BỒN XĂNG DẦU - XE TƯỚI NƯỚC - XE CHUYÊN DỤNG

XE TẢI KAMAZ 6540 GẮN CẨU DINEX 10 TẤN(THÙNG DÀI 7,540 MÉT)

XE TẢI KAMAZ GẮN CẨU - XE BỒN XĂNG DẦU - XE TƯỚI NƯỚC - XE CHUYÊN DỤNG

XE TẢI THÙNG KAMAZ 6540(8X4) LONG II, GẮN CẨU DINEX 8T

XE TẢI KAMAZ GẮN CẨU - XE BỒN XĂNG DẦU - XE TƯỚI NƯỚC - XE CHUYÊN DỤNG

XE TẢI THÙNG KAMAZ 6540(8X4) LONG II, GẮN CẨU DINEX 8T

XE TẢI KAMAZ GẮN CẨU - XE BỒN XĂNG DẦU - XE TƯỚI NƯỚC - XE CHUYÊN DỤNG

XE VẬN CHUYỂN XĂNG DẦU 6540 (8X4) 23M3

Gọi ngay